Privacybeleid

Uw privacy staat bij KSM voorop. U mag ervan uitgaan dat wij zorgvuldig omgaan met uw privacy. Als we u om persoonsgegevens vragen, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat ze niet ongevraagd in handen vallen van hackers of onbetrouwbare partijen. Zo bewaren we alle gegevens op een beveiligde database. KSM geeft ze ook nooit door aan derden voor commerciële doeleinden. En vanzelfsprekend blijft u te allen tijde eigenaar van uw gegevens. Dat houdt in dat u ze altijd kunt inzien, wijzigen of verwijderen. En als wij uw gegevens willen gebruiken voor iets anders dan het afhandelen van uw bestelling of gevraagde dienstverlening, vragen we u daarvoor eerst om toestemming.

 

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van onze website en onze dienstverlening. De Algemene Verordening Gegevensverwerking schrijft voor dat we u moeten informeren over welke gegevens we van u verzamelen, waarom, wat we er mee doen, wie er mee werken en onder welke voorwaarden. Ook leggen we uit hoe en waar we uw data bewaren en beschermen tegen misbruik en aanvallen van buitenaf. Daarnaast kunt u in onze Algemene Voorwaarden uitgebreid lezen over welke rechten die u als consument heeft en hoe u er gebruik van kunt maken. Meer over de AVG vindt u ook op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Natuurlijk kunt u ook contact opnemen als u nog vragen heeft.

Gegevensverwerking

Waarvoor hebben we u gegevens nodig?

 

Algemene gegevens

Zonder uw (bedrijfs)naam en adres kunnen we uw bestelling of gevraagde dienstverlening niet afronden. Omdat we soms contact met u moeten opnemen met vragen over de bestelling of dienstverlening, vragen we ook om uw telefoonnummer. Uw e-mailadres hebben we nodig om u een bevestiging te kunnen sturen, maar ook om u te laten weten dat het pakketje is verstuurd.

 

 

Verkeersgegevens

Telkens als u onze website bezoekt worden er zogenaamde verkeersgegevens opgeslagen. Deze gegevens zijn niet terug te leiden naar u als persoon. Het gaat om gegevens zoals welke pagina’s u heeft bezocht en hoe lang en of er een bestelling is geplaatst. Gegevens over uw leesgedrag gebruiken we om onze website nog gebruiksvriendelijker te maken en content te maken die bij uw wensen past.

 

 

Derde partijen

We gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor het verwerken van uw aanvragen. Omdat we niet alles zelf kunnen doen, werken we met externe partijen. Denkt u aan bijvoorbeeld de ontwikkelaar van deze website. Deze partijen hebben allemaal een verwerkersovereenkomst met ons afgesloten waarmee ze beloven dat ze zich ook aan de privacyregels houden. Ook hier geldt weer dat als ze uw gegevens voor een ander doel willen gebruiken, ze ons eerst moeten informeren zodat we u om toestemming kunnen vragen.

 

 

Strafrechtelijk onderzoek

Soms zijn we wettelijk verplicht om onze klantgegevens te delen in verband met een fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In zo’n geval hebben we geen keuze, maar we beloven u wel dat wij alles doen om ons daartegen te verzetten. Dat houdt in dat we gebruik maken van alle mogelijkheden die de wet ons biedt.

 

 

Hoe lang bewaren we uw data

Uw klantgegevens bewaren we net zo lang als u klant van ons blijft. U bent natuurlijk vrij om uw gegevens door ons te laten verwijderen of aan te passen. Dit geldt echter niet voor facturen met uw persoonsgegevens. Op grond van onze administratieve verplichtingen moeten wij de facturen bewaren. Wij houden ons aan de bewaartermijnen die daarvoor staan. Uw financiële gegevens zullen we overigens nooit delen met derden. Een uitzondering wordt gemaakt als we een incassobureau in moeten schakelen bijvoorbeeld als u nog niet heeft betaald en de gestelde betalingstermijn is overschreden.

 

 

Hoe KSM de beveiliging heeft geregeld?

U kunt er zeker van zijn dat uw data bij ons in veilige handen is. Uw persoonlijke gegevens worden via een beveiligde verbinding verstuurd en opgeslagen op beveiligde servers. Dat geldt vanaf het moment dat u uw account aanmaakt of een bestelling bij ons plaatst, maar ook als u betaald. U kunt de beveiligde SSL-verbinding herkennen aan het groene slotje linksboven in de browser. 

 

Alleen bevoegde medewerkers met een geheimhoudingsplicht hebben toegang tot de beveiligde servers waar uw gegevens zijn opgeslagen. Daarom kunnen wij u maximale veiligheid garanderen en is fraude of diefstal van gegevens nagenoeg uitgesloten. En natuurlijk, we verstrekken uw gegevens nooit aan derden voor commerciële doeleinden. We delen ze alleen met partij die betrokken zijn bij de afhandeling van uw bestelling.

Gebruik cookies

Wanneer u KSM bezoekt, geeft u automatisch toestemming voor het ontvangen van cookies. Cookies zijn tijdelijke tekstbestandjes met computercode die ervoor zorgen dat onze website u herkent bij een volgend bezoek. De cookies worden automatisch door uw browser opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Zo hoeft u niet telkens opnieuw dezelfde informatie in te voeren wanneer u onze site bezoekt. 

 

Maar ook voor ons, KSM zelf, zijn cookies handig. Met behulp van de cookies krijgen wij inzicht in het gebruik van onze website, maar we zetten de cookies ook in voor marketingdoeleinden. Zo maakt Google Analytics op basis van informatie voor ons een analyse van onze website. Hiermee kunnen we onze website en diensten verbeteren en aanpassen aan de wensen van onze bezoekers. 

 

Onze cookies verzamelen overigens geen persoonlijke informatie. Als u toch liever geen cookies wilt ontvangen kunt de instellingen voor de cookies aanpassen in uw browser en onze cookies en JavaScript uitschakelen. Echter, let op want de meeste websites werken niet optimaal wanneer u cookies uitschakelt.

 

Bewaartermijn cookies
Sommige cookies worden verwijderd als bij het afsluiten van de browser. Andere (bijvoorbeeld die met inloggegevens) kunnen jaren op uw computer blijven staan als u ze niet verwijdert.

Welke cookies gebruiken en waarom?

 

We onderscheiden 2 soorten cookies:

– Functionele cookies
– Analyserende cookies

 

Hieronder lichten we de verschillende cookies toe.

 

FUNCTIONELE COOKIES

Functionele cookies zijn vooral bedoeld om u het winkelen zo aangenaam mogelijk te maken. Zo zijn de cookies nodig om uw spullen in het winkelmandje te plaatsen, om in te loggen in uw persoonlijk account of reviews te bekijken.

 

KSM-sessie


Delen

 

We delen je informatie niet met derden

 

Cookienaam

Geplaatst door

Verloopt na

Doel

Has_js

KSM

Sessie

Deze cookie kijkt of u Javascript heeft. Dit is een sessiecookie die direct na uw bezoek aan de website weer van uw computer verwijderd wordt.

ANALYSERENDE COOKIES

Meten is weten. Klantvriendelijk staat bij KSM hoog in het vaandel. Daarom zijn we voortdurend bezig met het verbeteren van onze website. Daarvoor gebruik we informatie analyserende cookies

Google Analytics

Doel

Met cookies van Google Analytics meten we hoe u onze webshop gebruikt en hoe u ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze website te verbeteren. Zonder deze cookies zou het ons heel wat meer tijd kosten om verbeteringen door te voeren.


Eigenschappen

Dit cookie komt van Google en wordt na maximaal twee jaar verwijderd. Sommige cookies worden al na dertig seconden of een minuut verwijderd.


Delen

Google deelt geen anonieme data met derden: Privacy statement

Cookienaam

Geplaatst door

Verloopt na

Doel

_ga

KSM

2 jaar

Identificeert een unieke bezoeker

_gid

KSM

24 uur

Identificeert een unieke bezoeker

LeadInfo

Om het zakelijk gebruik van onze website te meten, gebruiken wij de dienst Leadinfo uit Rotterdam. Deze dienst toont ons bedrijfsnamen en -adressen op basis van IP-adressen van onze bezoekers. Het IP-adres wordt hierbij niet opgenomen.

Welke rechten heeft u als consument?

Uw rechten als betrokkene

Dankzij de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming zijn er een aantal rechten vastgelegd waar u als inwoner van Europa gebruik van kunt maken. Sommige van deze rechten bestonden al maar zijn aangescherpt. Ook zijn er nieuwe bijgekomen.


Recht op informatie over de verwerking

Organisaties zijn voortaan verplicht om publiek te informeren over gegevensverwerking. U heeft het recht om te weten wat er met uw gegevens gebeurt en waarom. En dat geldt bij elke nieuw verwerking. KSM zal u altijd informeren als uw gegevens worden verzameld en wat er met uw gegevens gebeurt. Dat kan overigens ook in de vorm van informatie op onze website. Alleen als al vaststaat dat u bent geïnformeerd bijvoorbeeld met een mail aan een door u zelf opgegeven e-mailadres, hoeven we u niet opnieuw op de hoogte te brengen.


Recht van inzage en rectificatie

Als u dat wil, kunt u ons vragen of uw persoonsgegevens automatisch worden verwerkt en om welke gegevens het gaat. U bent niet verplicht om uw inzageverzoek toe te lichten. Daarnaast mag u ook als ouder of wettelijke vertegenwoordiger een inzageverzoek doen voor kinderen tot 16 jaar.  Overigens gelden ook offline-gegevens onder het inzagerecht, met uitzondering van data uit stukken die al zijn opgeborgen in een archiefbewaarplaats. U heeft ook het recht om ons te vragen om gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen als deze feitelijk onjuist zijn, onvolledig zijn, niet ter zake doen of als ze worden gebruikt of zijn verzameld op een manier die in strijd is met de wet.  Dit moeten we ook doorgeven aan externe partijen die namens KSM met uw gegevens werken, en we zullen u als betrokkene uiteraard daarover informeren.


Recht om vergeten te worden

Er bestond al een recht op correctie en verwijdering, maar dat heet nu het recht om vergeten te worden. Bovendien zien op dit gebied uw rechten uitgebreid. Zo is het recht niet meer beperkt tot het verwijderen van objectief onjuiste gegevens, onvolledige gegevens of gegevens die niet meer ter zake doen. U heeft mag uw persoonsgegevens laten wissen als:
– De gegevens niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of verwerkt.
– U uw toestemming voor verwerking intrekt of als u bezwaar aantekent.
– Wij uw gegevens onrechtmatig hebben verwerkt.
– Uw gegevens moeten worden gewist op basis van een regel uit het Unierecht of nationaal recht.
– Als het gaat om gegevens van kinderen die jonger zijn dan 16 jaar.

Natuurlijk zullen we dit ook doorgeven aan derde partijen die namens ons met de gegevens werken, en uiteraard ook aan u als betrokkene.


Recht op verzet

U kunt ons verzoeken om uw persoonsgegevens niet langer meer te gebruiken. Dit noemen we recht op verzet. U mag dit van ons vragen als wij uw gegevens gebruiken voor marketingdoeleinden, maar ook als u daar bijzondere persoonlijke redenen voor heeft, bijvoorbeeld als u niet wil dat een bekende die bij ons werkt uw  ‘gevoelige’  gegevens kan inzien. We moeten dan binnen vier weken beslissen of we stoppen met het gebruik van de gewraakte gegevens.


Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Het recht op overdraagbaarheid, dataportabiliteit, houdt in dat persoonsgegevens makkelijk moet kunnen worden doorgegeven, bijvoorbeeld als u wilt overstappen. Een consument mag een organisatie vragen om zijn digitale persoonsgegevens rechtstreeks over te dragen. Het gaat hier uitsluitend om digitale persoonsgegevens die met of zonder uw toestemming zijn verzameld en worden verwerkt. Wij zijn verplicht om de gegevens te verstrekken in een vorm die gemakkelijk kan worden hergebruikt door een andere organisatie. Daarvoor kunnen we een zogenaamde API-koppeling (application programming interface) gebruiken. De koppeling maakt een verbinding mogelijk tussen het systeem of applicatie van KSM en dat van een derde partij, zoals Post NL.


Rechten van betrokkenen bij profilering

Profilering is een ander woord voor het geautomatiseerd verwerken van persoonsgegevens. U heeft als consument het recht om niet mee te werken aan profilering voor marketingdoeleinden. Zo kan op basis van verzamelde informatie een profiel van u worden gemaakt waarmee uw koopgedrag kan worden voorspeld. Zo kunnen we bijvoorbeeld op basis van uw profiel specifieke aanbiedingen mailen.  Als u dit niet op prijs stelt kunt u bezwaar maken. Wij zijn verplicht om de verwerking van uw data voor direct marketing onmiddellijk te staken.


Terugtrekken van toestemming

Wat u vooral merkt van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is dat we u veel meer dan voorheen zullen informeren over onze gegevensverwerking. En we zijn nu ook verplicht om vooraf toestemming aan u te vragen. En dat zal anders gaan dan in het verleden. Zo is een pagina waar op we uw toestemming vragen en waar op voorhand al de toestemming hebben aangevinkt niet langer meer rechtsgeldig. U moet voortaan zelf een vinkje zetten, of wel KSM actief toestemming verlenen voor een specifieke handeling of verwerking van uw persoonsgegevens. Voor de AVG was zo’n zogenaamde pre-ticked box wel voldoende.