Training smeertechnisch onderhoud

Smeertechnisch onderhoud vormt in veel bedrijven vaak nog een ondergeschoven kindje. Enerzijds omdat smeermiddelen slechts een zeer beperkt aandeel van het totale onderhoudsbudget vormen. Anderzijds is de interesse en kennis bij de medewerkers m.b.t. dit vakgebied beperkt en/of slechts bij een enkeling aanwezig. Dit vergroot de kans op onvoorziene en onnodige (hoge) kostenposten door ongewenste stilstand. 70% van alle storingen wordt namelijk veroorzaakt door ontoereikend onderhoud, waarvan 43% wordt veroorzaakt door onjuiste smering (bron: klik HIER). 

Dit besef lijkt steeds meer door te dringen, ook al omdat vooralsnog vanuit de (technische) opleidingen niet of nauwelijks nieuwe aanwas op dit vakgebied te verwachten is. Vanuit de markt is er dan ook een toenemende behoefte aan traininging om medewerkers de kennis bij te brengen die hun in staat moet stellen adequaat smeertechnisch onderhoud uit te voeren. KSM verzorgt deze in samenwerking met onze strategische partner.

De training

Al naar gelang de behoefte bestaat de training uit twee delen: een theoretisch gedeeldte en een praktijktraining, waarbij tijdens de theorietraining allereerst basiskennis over smeertechnisch onderhoud wordt bijgebracht, met o.a. de volgende onderwerpen:

Vervolgens wordt de medewerkers tijdens de praktijktraining, die een rondgang langs de smeerpunten in de fabriek inhoudt, de daadwerkelijke praktijk van het smeren bijgebracht. Hierdoor wordt voor hen ook meteen duidelijk welke smeerbehoeftes op de systemen en machine(s), waar zij de dagelijkse verantwoording voor dragen, van toepassing zijn. 

Het resultaat

De totale training neemt meestal een dag in beslag, waarbij ‘s ochtends de theorie en ‘s middags de praktijk aan bod komt. Na afloop van de training kunnen medewerkers in eigen beheer machines en/of systemen smeertechnisch onderhouden. Hierdoor wordt het risico op ongewenste stilstand door verkeerde smering, met alle bijkomende financiële- en/of imagoschade tot gevolg, geminimaliseerd.

Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen.

Volg KSM op LinkedIn

Meteen op de hoogte zijn van o.a. nieuwe producten en/of oplossingen, KSM nieuws en interessante artikelen/video’s? Volg ons dan via LinkedIn en ontvang automatisch updates.

Wilt u ook maximaal produceren tegen minimale kosten?

KSM heeft haar jarenlange ervaring en kennis, topkwaliteit producten én veelzijdige service gebundeld in de RCL (Reliability Centered Lubrication) methode. Hierdoor wordt stapsgewijs, zowel op product- als procesniveau, de klant begeleid naar het maximaal produceren tegen minimale kosten door middel van optimaal (smeertechnisch) onderhoud.
Het resultaat: productiemaximalisatie, een verlaging van risico’s en tot wel 30% kostenbesparingen.