Emulsiemetingen

Het analyseren van emulsies levert een goed en uiterst waardevol beeld op over de kwaliteit van het toegepaste koelmiddel. Om problemen te voorkomen en de gebruiksduur hiervan te verlengen, verdient het dan ook aanbeveling regelmatig een emulsiemeting uit te voeren, waarbij deze op o.a. de volgende aspecten kan worden geanalyseerd:

Na de emulsiemeting volgt een uitgebreide en inzichtelijke rapportage van de resultaten en eventueel aanbevelingen. KSM biedt volledige en specialistische ondersteuning op het gebied van emulsiemetingen en is hiertoe een samenwerkingsverband aangegaan met enkele strategische partners. Dit levert naast ontzorging ook besparingen op, aangezien de levensduur van vloeistoffen wordt geoptimaliseerd.

Liever 24/7 volautomatisch ontzorgd emulsiebeheer?!

Met het unieke ‘high tech emulsiebeheer’ concept maakt KSM het als eerste voor iedere metaalbewerker mogelijk om een 24/7 volautomatische ontzorging van het emulsiebeheer te realiseren. In de metaalindustrie worden de eisen die opdrachtgevers stellen steeds strenger. Mede hierdoor moeten toeleveranciers, veel meer dan voorheen, hun hele productieproces op orde hebben. Tel daarbij op de toenemende digitalisering en robotisering en het is duidelijk welke grote uitdagingen er liggen. Met ‘high tech emulsiebeheer’ anticipeert KSM hierop en biedt toeleveranciers de kans klaar te zijn voor de nieuwe standaard in emulsiebeheer.


Voor een uitgebreide toelichting en korte video over dit unieke concept: klik HIER.

Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen.

Volg KSM op LinkedIn

Meteen op de hoogte zijn van o.a. nieuwe producten en/of oplossingen, KSM nieuws en interessante artikelen/video’s? Volg ons dan via LinkedIn en ontvang automatisch updates.

Wilt u ook maximaal produceren tegen minimale kosten?

KSM heeft haar jarenlange ervaring en kennis, topkwaliteit producten én veelzijdige service gebundeld in de RCL (Reliability Centered Lubrication) methode. Hierdoor wordt stapsgewijs, zowel op product- als procesniveau, de klant begeleid naar het maximaal produceren tegen minimale kosten door middel van optimaal (smeertechnisch) onderhoud.
Het resultaat: productiemaximalisatie, een verlaging van risico’s en tot wel 30% kostenbesparingen.