Machinesmering

Om vroegtijdige en overmatige slijtage tegen te gaan moeten alle bewegende delen van een machine goed zijn gesmeerd.

Uiteraard is het daarbij van eminent belang dat het juiste smeermiddel wordt geadviseerd en toegepast. Maar ook de wijze en de mate van smering is essentieel, waarbij het per (machine)onderdeel in kaart brengen van de te hanteren smeerprocedure een ideaal hulpmiddel is om problemen te voorkomen!

 

Neem bijvoorbeeld het gebruik van vetten: niet alleen een te geringe smering leidt tot problemen, ook onderdelen die te ‘enthousiast’ gesmeerd worden kunnen storingen en zelfs ongewenste stilstand veroorzaken. Daarnaast kan het ‘verkeerd’ gebruik een nadelige invloed op het energieverbruik hebben, wat op jaarbasis tot aanzienlijke meerkosten kan leiden. Verder spelen ook andere zaken een rol om te komen tot een efficiënt smeerproces, bijvoorbeeld: welke smeerintervallen worden gehanteerd, hoe is de opslag van smeermiddelen georganiseerd, welke randapparatuur wordt gebruikt en wordt er volgens een vastomlijnd smeerplan gewerkt. Bovendien geldt ook in deze: ‘meten is weten’. Het per te smeren onderdeel duidelijk inzichtelijk hebben welk verbruik van toepassing is en daardoor in staat kunnen zijn om waar nodig bij te sturen leidt tot een optimalisering van het smeerproces en dus kostenbesparingen.

KSM is een samenwerkingsverband aangegaan met enkele strategische partners en biedt volledige en specialistische ondersteuning op het gebied van machinesmering, met als eindresultaat een geoptimaliseerd smeerproces. Naast het ontzorgen van de organisatie leidt deze optimalisatie tot besparingen en bovendien de zekerheid dat ongewenste stilstand door verkeerde machinesmering niet meer aan de orde is.

Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen.

Volg KSM op LinkedIn

Meteen op de hoogte zijn van o.a. nieuwe producten en/of oplossingen, KSM nieuws en interessante artikelen/video’s? Volg ons dan via LinkedIn en ontvang automatisch updates.

Wilt u ook maximaal produceren tegen minimale kosten?

KSM heeft haar jarenlange ervaring en kennis, topkwaliteit producten én veelzijdige service gebundeld in de RCL (Reliability Centered Lubrication) methode. Hierdoor wordt stapsgewijs, zowel op product- als procesniveau, de klant begeleid naar het maximaal produceren tegen minimale kosten door middel van optimaal (smeertechnisch) onderhoud.
Het resultaat: productiemaximalisatie, een verlaging van risico’s en tot wel 30% kostenbesparingen.