MVO

KSM onderneemt maatschappelijk verantwoord voor mens en milieu. Dit geldt voor alle facetten van de bedrijfsvoering, zowel in de keuze van partners, producten en services, maar ook intern.

ISO 9001:2015

KSM, dé industriespecialist voor de advisering over – en de levering van – hoogwaardige industriële smeermiddelen, is gecertificeerd voor ISO 9001:2015. Dit is een internationale norm voor kwaliteitsmanagement en borgt een gestructureerde en systematische aanpak van de bedrijfsvoering. Speerpunten in de vastlegging zijn de werkprocessen van het bedrijf (van productieprocessen tot en met inkoop), uitbesteding en onderhoud. ISO 9001 geeft aan hoe een organisatie omgaat met eisen van klanten, wet- en regelgeving en de eigen eisen van de organisatie. Door het behalen van het certificaat laat een organisatie zien te streven naar een continue verbetering van processen en uiteindelijk klanttevredenheid.KSM is ISO 9001 gecertificeerd, een bewijs voor het feit dat KSM een kwaliteits- en milieumanagementsysteem heeft ingericht dat een consistente wijze van dienstverlening waarborgt, die voldoet aan de eisen van de klant en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Bovendien is het continu streven naar voortdurende kwaliteitsverbetering hiermee verankerd in de organisatie.

Hoge leverbetrouwbaarheid

KSM kan een zeer hoge gemeten leverbetrouwbaarheid overleggen, waardoor een optimale inzet van transportmiddelen en minimale belasting van het milieu wordt gerealiseerd.

Biologisch afbreekbare oliën

Voor hydraulische systemen waarbij olielekkage in het milieu (bodem en water) niet direct kan worden uitgesloten biedt KSM milieubeschermende oplossingen, zoals o.a. biologisch afbreekbare hydraulische olie.

Wet- en Regelgeving

De producten in het KSM-assortiment voldoen aan alle wet- en regelgeving op het gebied van REACH en CLP. De REACH verordening is vanaf juni 2015 aangenomen om de gezondheid van mens en milieu te beschermen tegen de risico’s van het gebruik van chemische stoffen. In beginsel is REACH van toepassing op alle chemische stoffen, maar bovendien gaat REACH ook over mengsels. De CLP-ver ordening, die vanaf juni 2015 de enige geldende wettekst is voor de indeling en etikettering van zowel stoffen als mengsels, verplicht bedrijven om hun gevaarlijke chemische stoffen op de juiste wijze in te delen, te etiketteren en te verpakken, waarbij de indeling en etikettering van gevaarlijke chemische stoffen is gebaseerd op het mondiaal geharmoniseerde indelings- en etiketteringssysteem (GHS). 

Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen.

Volg KSM op LinkedIn

Meteen op de hoogte zijn van o.a. nieuwe producten en/of oplossingen, KSM nieuws en interessante artikelen/video’s? Volg ons dan via LinkedIn en ontvang automatisch updates.

Wilt u ook maximaal produceren tegen minimale kosten?

KSM heeft haar jarenlange ervaring en kennis, topkwaliteit producten én veelzijdige service gebundeld in de RCL (Reliability Centered Lubrication) methode. Hierdoor wordt stapsgewijs, zowel op product- als procesniveau, de klant begeleid naar het maximaal produceren tegen minimale kosten door middel van optimaal (smeertechnisch) onderhoud.
Het resultaat: productiemaximalisatie, een verlaging van risico’s en tot wel 30% kostenbesparingen.