RCL: maximaal produceren tegen minimale kosten

KSM heeft haar combinatie van jarenlange ervaring en kennis, topkwaliteit smeermiddelen en metaalbewerkingsvloeistoffen én veelzijdige service gebundeld in de RCL (Reliability Centered Lubrication) methode, die leidt tot maximaal produceren tegen minimale kosten.

 

Werken volgens de RCL methode houdt in dat na een gedegen inventarisatie een plan van aanpak wordt opgesteld waarin ons totaalpakket aan smeermiddelen, diensten, apparatuur, software en consultancy optimaal wordt afgestemd op de individuele behoeftes, wensen en eisen van iedere klant afzonderlijk. De RCL methode biedt daarbij de zekerheid van een gestructureerde aanpak waarbij alle aspecten die van invloed zijn op het resultaat van (smeer)technisch onderhoud in kaart worden gebracht, geanalyseerd en geoptimaliseerd. Bovendien geschiedt dit op een wijze, en in een tempo, zoals door de klant zelf aangegeven.Hierdoor wordt stapsgewijs, zowel op product- als procesniveau, de klant begeleid naar het maximaal produceren tegen minimale kosten door middel van optimaal (smeertechnisch) onderhoud.

 

Het resultaat: productiemaximalisatie, een verlaging van risico’s en tot wel 30% kostenbesparingen. 

RCL nader belicht

(koel)smeermiddelen

Als je aan smering denkt, denk je automatisch aan smeermiddelen. Een gemiddeld productiebedrijf heeft honderden tot soms wel duizenden smeerpunten die periodiek gesmeerd moeten worden. Smeertechnisch onderhoud begint bij de toegepaste smeermiddelen: de juiste olie, vetten en emulsies voor iedere specifieke toepassing. Dat kan gaan van een CNC-machine tot een heftruck, van een ventilator tot een tandwielkrans en van een transportketting tot een ovendeur.

Om een juist product te kiezen is kennis van zaken nodig. Tribologische kennis, kennis van productieprocessen en -apparatuur en kennis van industrieel onderhoud. KSM heeft zich gespecialiseerd op het snijvlak van deze kennisgebieden. Ook wanneer een standaard smeermiddel geen oplossing biedt, weten onze tribologen en maintenance consultants een technisch goede oplossing te vinden. Dit is met name mogelijk doordat KSM een aantal topmerken in haar portfolio voor de Nederlandse industriële markt heeft zoals wereldmartktleiders Castrol, Shell, Quaker Houghton, Fuchs Cassida en Aquaslide (olievrij koelsmeermiddel op waterbasis). Voor specialiteiten wordt dit toch al indrukwekkende portfolio aangevuld met merken als Klüber en Apiezon. Hierdoor is KSM dus de aangewezen voor de complete smeermiddelenbehoefte.  

Fluid Management

Smeermiddelen vormen een belangrijke schakel in het industrieel onderhoud. Niet alleen vormt smering een van de belangrijkste vormen van preventief onderhoud, door middel van gerichte analyse van de conditie van (koel)smeermiddelen kunnen vroegtijdig afwijkingen, die machines en processen schade berokkenen, worden opgespoord. KSM biedt daartoe een compleet pakket aan Fluid Management diensten zoals o.a. inspecties, olieanalyse, filtratie, bijvullen en het maken van smeerplannen. Allen voorbeelden van smeertaken die een wezenlijke bijdrage vormen voor een betrouwbaar onderhoudsplan.

Voor verspanende metaalbewerkers biedt KSM daarnaast ook nog een pakket aan aanvullende diensten op het gebied van emulsiebeheer zoals bijvoorbeeld emulsiemetingen, volledige (automatische) conditiebewaking, machinereiniging of inspecties aan CNC machines en randapparatuur. Voor iedere toepassing, situatie en budget is een passend pakket aan Fluid Management diensten voorhanden. Bovendien houdt de klant de keuze om de regie volledig in eigen hand te houden of juist gebruik te maken van één van onze gespecialiseerde contractors. Maar uiteraard biedt KSM ook uitkomst als er ‘alleen’ advies, projectmatige ondersteuning of uitbesteding op contractbasis is gewenst.

Software & Apparatuur

Bij de uitvoering van smeertechnisch onderhoud is gespecialiseerde apparatuur nodig. Hierbij gaat het om gereedschappen voor onderhoudstechnici zoals bijvoorbeeld meetapparatuur, vetspuit & -nippels en doseerkannen. Daarnaast kunnen de omstandigheden rondom de productieapparatuur van dien aard zijn dat vaste apparatuur gewenst is om de verschillende smeerparameters binnen de gestelde bandbreedte te houden. Ook hierin kan KSM veel betekenen: filterinstallaties, olie-separators, automatische smeersystemen, olie- en vetpompen, automatische vul- en doseersystemen, inhoudsmeetsystemen, mengunits, sensoren, bulkopslag-installaties en nog veel meer behoren tot het uitgebreide assortiment.

Bovendien monitoren wij, als onafhankelijke totaalpartner, zorgvuldig het aanbod dat in de markt voorhanden is en/of nieuw ontwikkeld en beoordelen de apparatuur op deugdelijkheid, doelmatigheid en prijs/kwaliteit verhouding. Hierdoor zijn wij in staat om te allen tijde een custom-made advies te kunnen geven.

Training & Advies

Veelal beperken smeertechnische oplossingen zich tot (koel) smeermiddelen, Fluid Management en apparatuur. Door niet verder te kijken dan deze tactisch-operationele factoren zal nooit de maximale toegevoegde waarde en het maximale rendement van smering worden behaald. Inspectie- en meetgegevens bieden weinig waarde wanneer ze niet op de juiste plaats in het proces, op het juiste tijdstip (frequentie) en op de juiste wijze (procedure) genomen en geïnterpreteerd worden. Ook diene ze, om er een correcte conclusie aan te kunnen verbinden, gerelateerd te worden aan het machineonderhoud en productiegegevens. Vervolgens dienen ze aan te sluiten op relevante KPI’s en onderhoudsdoelen, zodat technici er acties op kunnen baseren. Alleen wanneer er de juiste doelstellingen en strategie zijn gekozen voor onderhoud, met deskundige en vaardige uitvoerende technici, levert smeertechnisch onderhoud maximaal toegevoegde waarde op.

Tribologen en maintenance-specialisten van KSM auditen processen en resultaten, helpen bij het optimaliseren van processen en bieden coaching of training. Voorbeelden: onderhoudsoptimalisatie middels technieken als FMECA’s , PMO en voorraadoptimalisatie, en middels RCA technieken het analyseren en elimineren van knelpunten.

Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen.

Volg KSM op LinkedIn

Meteen op de hoogte zijn van o.a. nieuwe producten en/of oplossingen, KSM nieuws en interessante artikelen/video’s? Volg ons dan via LinkedIn en ontvang automatisch updates.

Wilt u ook maximaal produceren tegen minimale kosten?

KSM heeft haar jarenlange ervaring en kennis, topkwaliteit producten én veelzijdige service gebundeld in de RCL (Reliability Centered Lubrication) methode. Hierdoor wordt stapsgewijs, zowel op product- als procesniveau, de klant begeleid naar het maximaal produceren tegen minimale kosten door middel van optimaal (smeertechnisch) onderhoud.
Het resultaat: productiemaximalisatie, een verlaging van risico’s en tot wel 30% kostenbesparingen.