Clean produceren

De aan de maakindustrie gestelde eisen worden steeds hoger. Daarbij gaat het al lang niet meer alleen om de precisie. Naast afwijkingen van specs kan vervuiling, bijvoorbeeld al deeltjes van een paar μm, afkeur veroorzaken van de eindproducten.

Het is daarom van cruciaal belang dat organisaties te allen tijde grip hebben op het héle productieproces zodat fouten worden geminimaliseerd, productieprestaties  geoptimaliseerd en eindproducten conform de reinheidseisen van de opdrachtgever geleverd. Wat als schoon wordt beschouwd wordt dus meestal door de opdrachtgever bepaald. Hoe de opdrachtnemer daarmee omgaat is vaak voor eigen interpretatie.

Voor de metaalbewerking, en in het bijzonder de verspanende industrie, heeft de discussie zich tot nu toe met name gefocust op één aspect in die keten: het koelsmeermiddel. Hierdoor, en met name door de focus te leggen op de samenstelling van het koelsmeermiddel, wekt de markt de schijnzekerheid van een schone productie. Hierbij gaat men echter voorbij aan de kennis over vervuilingsbronnen in het gehéle productieproces.

Onze bijdrage aan een clean proces

KSM biedt advies, ondersteuning en een second opinion in het duiden van de gevolgen van alle nieuwe marktontwikkelingen op het gebied van schoon produceren voor de maakindustrie. Voorbeelden hiervan zijn o.a. het in kaart brengen van potentiële vervuilingsbronnen in het gehele productieproces, welke eisen stellen toeleveranciers, zijn reinheidscertificaten van belang (klik HIER voor gecertificeerde producten), welke gevolgen heeft proces- ipv productgericht denken, etc etc. Hiermee kan een hoop onduidelijkheid opgehelderd worden waardoor de metaalindustrie nog sneller stappen kan zetten in de verdere doorontwikkeling.

Koelsmeermiddel als oorzaak

Zoals reeds aangeduid  wordt er vaak te makkelijk gewezen naar koelsmeermiddelen als oorzaak van vervuiling. Ook andere aspecten van het productieproces kunnen een potentiële bron van vervuiling vormen: dit kan variëren van vette vingers tot het reinigingsproces. Innovatie is een andere belangrijke reden waarom deze uitgangspositie niet houdbaar is.


De tijd dat één type koelsmeermiddel voor alle bedrijven en alle bewerkingen geschikt was, is voorbij. Koelsmeermiddelen zijn, door voortschrijdend inzicht en strengere HSE eisen, zeer geavanceerd geworden. De consequentie van deze ontwikkeling is dat er een zeer divers scala aan koelsmeermiddelen is ontstaan. Het gevolg: wat voor de ene bewerking goed werkt, werkt voor de andere niet. Bedrijven hebben daar, terecht, hun eigen voorkeuren in ontwikkeld. Een oplossing moet dan ook ergens anders gezocht worden.

Zekerheid van reinheid

Het garanderen van een schoon eindproduct begint bij het definiëren van hoe schoon het eindproduct of proces moet zijn. Om dit te realiseren moet  de maakindustrie vervolgens kritisch naar de héle keten kijken.

Oftewel: bedrijven moeten hun bedrijfsprocessen naar een hoger plan tillen, waarbij ook nog eens de uitdaging is om dit te verwezenlijken op een efficiënte wijze, zonder onnodige kosten. Om aan die wens invulling te geven zijn verschillende managementtechnieken beschikbaar. Het proces dient zo ‘Lean’ mogelijk te worden ingericht, met het bijbehorende systematisch bijsturen indien nodig. Vervolgens moeten processen worden geoptimaliseerd, waarbij elk detail belangrijk is. Het verkrijgen, verzamelen en interpreteren van data speelt hierbij een zeer belangrijke rol. Kortom: de maakindustrie moet industrie 4.0 nu echt gaan omarmen.

Schoon verspanen

Voor de verspanende industrie, die zich kenmerkt door creativiteit en flexibiliteit, zal dit een uitdaging zijn. Maar niet onmogelijk en zeker geen uitdaging die gepaard gaat met het schrikbeeld van eindeloze mappen met procedures. Wat er wel bij komt kijken is gezond verstand, gestructureerd werken en ondersteuning met data waar mogelijk. Bovenstaande is concreet te maken aan de hand van een voorbeeld m.b.t. het koelsmeermiddel.

Een nieuw afgevuld koelsmeermiddel (de situatie op basis waarvan certificering plaatsvindt) zal voor minder problemen zorgen dan een product dat al langere tijd in gebruik is. Het is dus zaak om het koelsmeermiddel goed te onderhouden. Dat betekent dat men door het goed beheren van de vloeistof, bijvoorbeeld door middel van het filteren en skimmen, heel veel ‘winst’ kan behalen. Het goed inrichten van het proces en systematisch bijsturen indien nodig is dus essentieel. Het is dan ook niet voor niets dat dat KSM met haar klanten adviseert over het uitwerken van PFMECA’s en MFLOW diagrammen om processen in kaart te brengen en er zodoende controle op te houden. Het vergaren van data speelt daarbij een doorslaggevende rol om te controleren of het proces identiek is en blijft. En daarmee raken we aan Industrie 4.0. 

Industrie 4.0

Om het koelsmeermiddel in optimale conditie te houden is het frequent meten en registreren, in de ons omringende landen overigens al lang gemeengoed, van diverse vloeistofparameters essentieel.

Om hieraan te kunnen voldoen heeft KSM ‘high tech emulsiebeheer’ ontwikkeld, waardoor 24/7 volautomatisch emulsiebeheer mogelijk wordt. Dankzij dit nieuwe Industrie 4.0 concept wordt de emulsie gemeten en waar nodig gecorrigeerd op specifieke waarden. Hierdoor kan bij evt. afwijkingen tijdig worden ingegrepen. De gebruiker heeft daarbij zelf de volledige controle over zowel het proces als de output met als resultaat: een schoon eindproduct dat voldoet aan de strengste eisen van opdrachtgevers.

De uitdaging voor de industrie

De Nederlandse metaalbewerkingsindustrie heeft reeds vele stappen gemaakt, maar zal zich ook in de (nabije) toekomst verder moeten door ontwikkelen. De uitdaging is daarbij dat er, voor wat betreft schoon produceren en voldoen aan reinheidseisen, een procesgerichte werkwijze wordt ingericht. Dit is een ontwikkeling die gezien de marktontwikkelingen en -vraag noodzakelijk is. Bovendien zijn er reeds verschillende industriestandaards in ontwikkeling. Zo werkt de ‘Vereniging Contamination Control Nederland (VCCN)’ op dit moment een richtlijn uit en gaat ook ‘ISO 14644’ al lang niet meer enkel en alleen over cleanrooms, maar ook over de definitie van reinheid van werkstukken.

HIO-elementen en het verspaningsproces

Als leverancier van onderdelen voor de halfgeleider-, aerospace- of vacuümindustrie wordt men vroeg of laat  geconfronteerd met zogenaamde HIO-elementen. Deze HIO elementen kunnen de werking van optische en vacuüminstrumenten beïnvloeden. Daarom willen opdrachtgevers geen HIO-elementen aantreffen op hun producten en controleren daar uiterst streng op. Reinier van Berge Henegouwen, Operational Excellence Manager én Clean-expert van KSM, legt in dit artikel (klik HIER) uit wat HIO-elementen zijn en hoe deze op werkstukken terecht kunnen komen.

Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen.

Volg KSM op LinkedIn

Meteen op de hoogte zijn van o.a. nieuwe producten en/of oplossingen, KSM nieuws en interessante artikelen/video’s? Volg ons dan via LinkedIn en ontvang automatisch updates.

Wilt u ook maximaal produceren tegen minimale kosten?

KSM heeft haar jarenlange ervaring en kennis, topkwaliteit producten én veelzijdige service gebundeld in de RCL (Reliability Centered Lubrication) methode. Hierdoor wordt stapsgewijs, zowel op product- als procesniveau, de klant begeleid naar het maximaal produceren tegen minimale kosten door middel van optimaal (smeertechnisch) onderhoud.
Het resultaat: productiemaximalisatie, een verlaging van risico’s en tot wel 30% kostenbesparingen.