Rapportage olieanalyses

Voordat een olieanalyse-traject wordt opgestart moet eerst duidelijk zijn wat het beoogde doel van de metingen en analyses is. Is dat eenmaal helder, dan volgt overleg met een klant over de concrete invulling van de analyses, hoe regelmatig analyses plaatsvinden, hoe de monstername dient te geschieden en op welke wijze de uiteindelijke bevindingen worden gerapporteerd.

Meetrapport

Voor het meten van de kwaliteit van industriële oliën zijn er de gebruikelijke metingen zoals bijvoorbeeld viscositeit, water, zuurgetal en vlampunt. Maar er zijn nog veel meer metingen mogelijk. Om het echter overzichtelijk te houden zijn olieanalyses in grofweg drie hoofdgroepen te verdelen:

Binnen deze hoofdgroepen zijn weer vele en specifieke(re) testen beschikbaar, al naar gelang het doel en budget van de eindgebruiker.  

De analyse van meetresultaten is over het algemeen ‘gebonden’ aan de specificaties van de producent van de industriële smeermiddelen. Wat echter niet valt te onderschatten is dat niet alleen de feitelijke cijfers ‘spreken’, maar dat ook de interpretatie van de meetresulten bepalend én kostenbesparend kan zijn. Zo kan een bepaalde meetwaarde, die op het eerste gezicht niet alarmerend lijkt, onze ervaren specialisten wel degelijk reden geven om samen met de klant bepaalde acties te ondernemen en daarmee mogelijke problemen te voorkomen.

Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen.

Volg KSM op LinkedIn

Meteen op de hoogte zijn van o.a. nieuwe producten en/of oplossingen, KSM nieuws en interessante artikelen/video’s? Volg ons dan via LinkedIn en ontvang automatisch updates.

Wilt u ook maximaal produceren tegen minimale kosten?

KSM heeft haar jarenlange ervaring en kennis, topkwaliteit producten én veelzijdige service gebundeld in de RCL (Reliability Centered Lubrication) methode. Hierdoor wordt stapsgewijs, zowel op product- als procesniveau, de klant begeleid naar het maximaal produceren tegen minimale kosten door middel van optimaal (smeertechnisch) onderhoud.
Het resultaat: productiemaximalisatie, een verlaging van risico’s en tot wel 30% kostenbesparingen.