KSM, al 65 jaar partner in smering en onderhoud!

KSM, partner in smering en onderhoud, viert dit jaar een nieuwe mijlpaal met het 65-jarig bestaan. Algemeen Directeur Xavier Keulen-Thomassen blikt onderstaand kort terug op deze 65 jaar en schetst tevens zijn toekomstbeeld over KSM.

Hoe is het 65 jaar geleden allemaal begonnen?

“In 1958 werd mijn opa Ferdinand Keulen, destijds al partner van Shell voor het aquireren van tankstations, door Shell benaderd om te zoeken naar een geschikte handelaar voor brandstoffen en smeermiddelen in de regio Limburg. Om een lang verhaal kort te maken, uiteindelijk hebben zijn zoons Wiel en Arthur ‘Oliehandel Keulen’ opgezet en uitgebouwd. Nadat zij vervolgens zakelijk nieuwe uitdagingen zochten en een compleet andere kant zijn opgegaan, heeft mijn vader Frans Keulen het stokje overgenomen. In eerste instantie nog samen met zijn broer Noël, maar nadat deze zijn aandelen had verkocht was mijn vader alleen verantwoordelijk. In de ruim veertig jaar dat hij de scepter zwaaide is het bedrijf vervolgens uitgegroeid tot een gerenommeerde partner voor brandstoffen, smeermiddelen en aanverwante producten.”

Sinds wanneer leid jij KSM?

In 2005 heb ik mijn vader opgevolgd. Op dat moment bedienden we de markt met brandstoffen, smeermiddelen, landbouwchemicaliën en exploiteerden we tevens enkele tankstations. Ik heb destijds echter besloten tot een strategiewijziging. Dit hield in dat we ons specifiek gingen specialiseren in industriële smeermiddelen, smering en alle daarmee aanverwante zaken voor de industrie. Uiteraard had dat wel gevolgen voor alle andere bedrijfsactiviteiten, die we fasegewijs hebben afgestoten.“
 

Hoe heeft die strategiewijziging uitgepakt?


“In de eerste jaren als industriespecialist stond KSM vooral bekend als dé industriepartner van Shell voor de regio Zuid-Nederland. Vervolgens werden wij, door enkele strategische veranderingen binnen Shell waarbij zij diverse divisies afstootten, rechtstreeks partner van het toenmalige Houghton metaalbewerkingsvloeistoffen, nu Quaker Houghton. 

Ook de tak van voedselveilige smeermiddelen werd afgestoten, waardoor we ook een rechtstreeks partnership met Fuchs Petrolub kregen. Beide relaties zijn in de loop der tijd verder geïntensiveerd en verlopen tot op heden tot grote tevredenheid van alle partijen.”

Maar KSM bleek voor nóg een partij interessant!

“Inderdaad, en zeker niet de minste! Zo’n kleine tien jaar geleden werden we namelijk door BP Castrol benaderd met het verzoek om eens te praten over de mogelijkheden die we als KSM konden bieden om hun activiteiten binnen de Nederlandse industrie over te nemen. Dat ging uiteraard niet over één nacht ijs maar heeft er uiteindelijk in geresulteerd dat wij het overgrote deel van hun business in de Nederlandse industrie voor onze rekening hebben genomen. Daarnaast hebben wij, mede vanwege de steeds strenger wordende reinheidseisen in de hightechsector, naar een partner gezocht die ons met name in deze specifieke sector verder kon ondersteunen. Dat heeft begin 2022 geleid tot de samenwerking met het Oostenrijkse Aquaslide. Dit revolutionaire en innovatieve olievrije koelsmeerconcept op waterbasis biedt vele nieuwe mogelijkheden voor verspaners in deze sector.”

"KSM staat voor uitdagingen en oplossingen"

“Naar mijn mening is KSM een echte, zoals ik het zelf noem, ‘Oplossingsaanbieder’ die zich exclusief met de industrie bezig houdt. Door onze samenwerking met diverse wereldmarktleiders hebben we de unieke situatie geschapen dat KSM niet alleen voor iedere smeeruitdaging in de (metaal)industrie een oplossing kan bieden maar daarbij tevens, in bijna alle gevallen, een keuze uit verschillende merken.


Maar uiteraard zijn (koel)smeermiddelen niet het enige wat wij aanbieden. Mede gebaseerd op hoe de industrie zich heeft ontwikkeld hebben wij naast een breed pakket aan diensten, ik noem als voorbeelden Fluid Management en Consultancy, ook apparatuur ontwikkeld. Zo zijn wij bijvoorbeeld ingesprongen op de trend van 24/7 productie die met name in de metaalindustrie steeds meer op speelt. In samenwerking met een Zwitserse partner hebben wij daarbij in de afgelopen jaren gezamenlijk een concept ontwikkeld en gelanceerd dat het voor iedere metaalbewerker haalbaar én betaalbaar maakt om emulsies 24/7 volautomatisch te meten én bij te vullen.“

De toekomst van KSM

“Wat de toekomst betreft is het mijn doel om KSM verder te ontwikkelen en klanten oplossingen te blijven bieden voor om het even welke uitdaging men mee wordt geconfronteerd. Daarbij wordt ons  brede servicelevel in de markt niet alleen steeds meer erkend maar ook herkend. Niet voor niets hebben we onlangs dan ook onze organisatie uitgebreid om aan de toenemende vraag vanuit de markt te kunnen voldoen. Gezien onze jarenlange kennis, de partners waarmee we samenwerken en de spirit en het werkplezier van onze medewerkers heb ik dan ook alle vertrouwen in de toekomst van KSM.” 

Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen.

Volg KSM op LinkedIn

Meteen op de hoogte zijn van o.a. nieuwe producten en/of oplossingen, KSM nieuws en interessante artikelen/video’s? Volg ons dan via LinkedIn en ontvang automatisch updates.

Wilt u ook maximaal produceren tegen minimale kosten?

KSM heeft haar jarenlange ervaring en kennis, topkwaliteit producten én veelzijdige service gebundeld in de RCL (Reliability Centered Lubrication) methode. Hierdoor wordt stapsgewijs, zowel op product- als procesniveau, de klant begeleid naar het maximaal produceren tegen minimale kosten door middel van optimaal (smeertechnisch) onderhoud.
Het resultaat: productiemaximalisatie, een verlaging van risico’s en tot wel 30% kostenbesparingen.