Verum

KSM is Verum leverancier. Verum koopt al ruim 45 jaar collectief goederen en diensten in voor de metaalnijverheid en -industrie. Circa 160 metaalbedrijven, van de machinebouw tot apparatenbouw, van hijsen/heffen tot mechanische industrie, zijn bij Verum aangesloten en maken van Verum gebruik. Zo’n 130 gerenommeerde leveranciers hebben met Verum een raamovereenkomst voor zowel bulkgoederen, zoals staal en roestvast staal, maar ook voor handelsgoederen, zoals aandrijvingen, gereedschappen of elektrotechnische materialen.

 

Samengevat zijn Verum’s hoofdtaken:

 • Raamovereenkomsten afsluiten voor goederen en diensten.
 • Metaalbedrijven bij elkaar brengen voor het uitbesteden van werk.
 • Assisteren bij het uitbesteden van werk in het buitenland.
 • Informatie geven op allerhande terreinen, met name via de Verum-website.
 • Afhandelen van de factuurstroom tussen de leveranciers en metaalbedrijven.
 • Problemen oplossen en vragen beantwoorden, waar gewenst.
 • Trainen van de inkoopstaf op inkoop/logistiek gebied.

 

Belangrijkste voordelen voor de metaalbedrijven:

 • Vanwege het collectief, veelal betere condities en prijzen.
 • Benchmark, om te kunnen vergelijken op allerlei gebied.
 • Een snelle reactie bij vragen via de eigen vaste contactpersoon.
 • Efficiencyverbetering en kostenbesparing intern.
 • Doorlopende informatievoorziening en hulp.


Verum is een zelfstandig opererende B.V., eigendom van de 160 bovengenoemde metaalbedrijven. Het toetredende bedrijf betaalt éénmalig een toetredingsbedrag. Men deelt mee in Verum’s jaarwinst op basis van de individueel bereikte omzet. Verum’s werkwijze mag best uniek genoemd worden, zeker in de metaalsector.


Verum is succesvol, maar ook voorzichtig. Metaalbedrijven worden vóór toetreding gescreend op onder meer inkooppotentieel en -voordeel, financiën, bestaansgeschiedenis, breedte van het inkooppakket en bedrijfsgrootte. Ook potentiële leveranciers ondergaan een grondige screening. Hierbij gaat het dan om de afzetmogelijkheden van het product, de organisatie, prijzen en condities en dergelijke.

Verum onderhoudt veelvuldig contact met zowel metaalbedrijven als leveranciers. Daarnaast heeft Verum een uitvoerige website waar de metaalbedrijven alle mogelijke informatie kunnen vinden. Een klein deel is uitsluitend bereikbaar achter de log-in.

Meer weten: ga naar www.verum.nl

Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen.

Volg KSM op LinkedIn

Meteen op de hoogte zijn van o.a. nieuwe producten en/of oplossingen, KSM nieuws en interessante artikelen/video’s? Volg ons dan via LinkedIn en ontvang automatisch updates.

Wilt u ook maximaal produceren tegen minimale kosten?

KSM heeft haar jarenlange ervaring en kennis, topkwaliteit producten én veelzijdige service gebundeld in de RCL (Reliability Centered Lubrication) methode. Hierdoor wordt stapsgewijs, zowel op product- als procesniveau, de klant begeleid naar het maximaal produceren tegen minimale kosten door middel van optimaal (smeertechnisch) onderhoud.
Het resultaat: productiemaximalisatie, een verlaging van risico’s en tot wel 30% kostenbesparingen.