NVDO

KSM is lid van de NVDO. De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud betrokken zijn en daarmee de Nederlandse onderhoudssector als ’s werelds beste helpt te presteren. De NVDO doet dit door in de sector een onafhankelijke positie in te nemen en alle relevante bedrijfssectoren met behulp van voorlichting, advisering, kennisontwikkeling en kennisuitwisseling ten dienste te staan. 

Over de NVDO

 

De NVDO is een vereniging waar de leden zich, zowel als vertegenwoordiger van hun bedrijf of organisatie, als professional én als persoon, thuis voelen. Een NVDO lid heeft, op basis van zijn of haar individuele ‘know how’ en kunde, de bereidheid kennis en ervaring uit te wisselen met geïnteresseerden (leden en niet-leden).

De onderwerpen onderhoud, installatiebeheer en Asset Management mogen zich verheugen op een steeds groeiende belangstelling vanuit het bedrijfsleven, overheid en maatschappij. Bijna dagelijks worden deze onderwerpen in de landelijke media aangehaald, meestal naar aanleiding van incidenten. Het belang van onderhoud, installatiebeheer en Asset Management voor de maatschappij wordt meer en meer herkend en erkend.

 

Hiernaast zien steeds meer kapitaalsintensieve bedrijven onderhoud en installatiebeheer als een essentieel onderdeel van de bedrijfsvoering en men ziet in dat met een effectieve toepassing hiervan een belangrijk concurrentievoordeel kan worden bereikt. Toeleveranciers in de vorm van contractors, consultants en MRO leveranciers springen met groot enthousiasme en wisselend succes in dit groeiende gat in de markt.

 

Als onafhankelijk platform voor het genereren, vergaren, verspreiden en uitwisselen van kennis op het gebied van onderhoud en installatiebeheer heeft de Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud, NVDO onmiskenbaar een belangrijke positie verworven binnen de onderhoudssector.

Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen.

Volg KSM op LinkedIn

Meteen op de hoogte zijn van o.a. nieuwe producten en/of oplossingen, KSM nieuws en interessante artikelen/video’s? Volg ons dan via LinkedIn en ontvang automatisch updates.

Wilt u ook maximaal produceren tegen minimale kosten?

KSM heeft haar jarenlange ervaring en kennis, topkwaliteit producten én veelzijdige service gebundeld in de RCL (Reliability Centered Lubrication) methode. Hierdoor wordt stapsgewijs, zowel op product- als procesniveau, de klant begeleid naar het maximaal produceren tegen minimale kosten door middel van optimaal (smeertechnisch) onderhoud.
Het resultaat: productiemaximalisatie, een verlaging van risico’s en tot wel 30% kostenbesparingen.