Oliemonstername

Indien een olieleverancier een goede instructie geeft kunnen eindgebruikers oliemonsternames zelf uitvoeren. KSM verzorgt op locatie een korte training waarbij diverse aandachtspunten aan bod komen en de klant uiteindelijk zelf de oliemonstername kan verzorgen. 

Een tipje van de sluier

Uiteraard bevat het advies op locatie een veelvoud aan zaken, maar om alvast een eerste beeld te vormen waar zoal aan gedacht moet worden bij het afnemen van een oliemonster volgen onderstaand enkele aandachtspunten:

– Het is van groot belang dat de oliemonsters steeds op dezelfde wijze, en liefst door dezelfde persoon, worden afgenomen;

– Stuur vervolgens de oliemonsters zo spoedig mogelijk naar het laboratorium, zodat er altijd sprake is van real time data;

– De plaats in de machine waar het monster wordt genomen is zeer belangrijk en verschilt al naar gelang het doel van de metingen. Wordt bijvoorbeeld de oliekwaliteit gemeten, dan dient het monster meteen ná het oliefilter te worden genomen. Daar bevindt zich immers de gefilterde olie die vervolgens weer door de rest van het circuit gaat circuleren. Hetzelfde principe geldt ook voor het meten van de reinheid van de olie. Wil men echter de machineconditie bepalen door middel van slijtagedeeltjesonderzoek, dan moet het monster juist op een zo kort mogelijke plaats ná de machine worden genomen;

– Wist u dat het tevens mogelijk is om meteen ook de efficiëntie van de oliefilters te meten? Hiertoe volstaat het om, naast het nemen van een monster meteen ná het filter, ook een monster te nemen op een plaats vlak vóór het filter en vervolgens de analyseresultaten te vergelijken;

– Hoe om te gaan met de olieflesjes.

Zoals reeds aangeduid zijn er nog meer aandachtspunten, deze worden op locatie besproken en toegelicht. Let  wel: de monstername van thermische olie is specialistisch werk waar het omwille van de veiligheid van het allergrootste belang is dat de juiste apparatuur en persoonlijke beschermingsmiddelen worden gebruikt. Meer info: klik HIER.

Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen.

Volg KSM op LinkedIn

Meteen op de hoogte zijn van o.a. nieuwe producten en/of oplossingen, KSM nieuws en interessante artikelen/video’s? Volg ons dan via LinkedIn en ontvang automatisch updates.

Wilt u ook maximaal produceren tegen minimale kosten?

KSM heeft haar jarenlange ervaring en kennis, topkwaliteit producten én veelzijdige service gebundeld in de RCL (Reliability Centered Lubrication) methode. Hierdoor wordt stapsgewijs, zowel op product- als procesniveau, de klant begeleid naar het maximaal produceren tegen minimale kosten door middel van optimaal (smeertechnisch) onderhoud.
Het resultaat: productiemaximalisatie, een verlaging van risico’s en tot wel 30% kostenbesparingen.