Fuchs Cassida voedselveilige hydrauliekolie

KSM is officieel distributeur van Fuchs Cassida food voedselveilige smeermiddelen. Fuchs Cassida biedt het meest uitgebreide gamma aan smeermiddelen voor alle toepassingsdomeinen in de voedings- en drankenindustrie en de bijhorende sectoren. Alle Fuchs Cassida producten zijn NSF-geregistreerd en de Cassida-productiesites zijn ISO 21469 gecertificeerd. Daarnaast zijn Kosher- en Halal-certificaties beschikbaar, die aantonen dat de smeermiddelen beantwoorden aan de religieuze en wettelijke voedselvereisten van islamitische en Joodse klanten. Ook vormen de voedselveilige Fuchs smeermiddelen geen gevaar voor mens en/of het milieu in het kader van Mosh en Moah-regelgeving.

In de voedingsmiddelenindustrie is de reglementering van geschikte en voedselveilige smeermiddelen erg strikt, met als doel de consument te beschermen in geval van contaminatie. Het toepassen van de verkeerde smeermiddelen kan bij contaminatie namelijk direct leiden tot medische klachten bij gebruikers, recall acties en indirect tot reputatieschade. De Food-specialisten van KSM adviseren over de toe te passen voedselveilige smeermiddelen en de wijze waarop machines, die gebruikt worden voor de productie en/of verwerking van voedingsmiddelen, smeertechnisch onderhouden dienen te worden om zodoende het productieproces storingsvrij te laten verlopen en de (financiële) risico’s te minimaliseren.

Onderstaand een overzicht van het assortiment Fuchs Cassida voedselveilige hydrauliekolie.  

Fuchs Cassida FLUID HF

Fuchs Cassida FLUID HF 15, Fuchs Cassida FLUID HF 32, Fuchs Cassida FLUID HF 46, Fuchs Cassida FLUID HF 68 en Fuchs Cassida FLUID HF 100 zijn hoogwaardige, slijtvaste, multifunctionele smeermiddelen, speciaal ontwikkeld voor gebruik in machines die worden gebruikt in de voedsel- en drankenverwerkende en verpakkingsindustrie. Ze zijn gebaseerd op een zorgvuldig mengsel van synthetische vloeistoffen en geselecteerde additieven die zijn gekozen vanwege hun vermogen om te voldoen aan de strenge eisen van de voedingsmiddelenindustrie.

Toepassing

 • Hydraulische systemen
 • Hydrostatische tandwielen
 • Glij- en wentellagers en wentellagers
 • Smering voor algemene doeleinden, inclusief lichte tandwielkasten
 • Circulerende oliesystemen

Voordelen

 • De basisvloeistof kan onder de meeste bedrijfsomstandigheden een superieure smering bieden.
 • Goede antislijtageprestaties bieden een lange en betrouwbare levensduur van de componenten, wat resulteert in een groter gebruik van de installatie en dus lagere onderhoudskosten.
 • Voorkom beschadiging van onderdelen door uitstekende waterafscheidende eigenschappen, die de vorming van potentieel schadelijke emulsies tegengaan.
 • Uitstekende luchtafvoer en schuimwerende eigenschappen beperken de cavitatie tot een minimum.
 • Bestand zijn tegen de vorming van schadelijke oxidatieproducten, zelfs bij hoge temperaturen, wat resulteert in een lange levensduur van de olie.
 • Neutrale geur en smaak.
 • Hoge viscositeitsindex resulteert in een minimale viscositeitsvariatie bij verandering van temperatuur.
 • Effectieve bescherming tegen corrosie van metalen oppervlakken.
 • NSF H1, Kosher en Halal gecertificeerd.

Fuchs Cassida FLUID HFS

Fuchs Cassida FLUID HFS 46 en Fuchs Cassida FLUID HFS 68 zijn hoogwaardige, antislijtage smeermiddelen met een verhoogde solvabiliteit, speciaal ontwikkeld voor gebruik in machines die worden gebruikt in de voedingsmiddelen- en drankenverwerkende en verpakkingsindustrie. Ze zijn gebaseerd op een zorgvuldig mengsel van synthetische vloeistoffen en geselecteerde additieven die zijn gekozen vanwege hun vermogen om te voldoen aan de strenge eisen van de voedingsmiddelen- en drankenindustrie.

Toepassing

 • Hydraulische systemen
 • Hydrostatische tandwielen
 • Glij- en wentellagers en wentellagers
 • Smering voor algemene doeleinden, inclusief lichte tandwielkasten
 • Circulerende oliesystemen

Voordelen

 • De basisvloeistof heeft de mogelijkheid om een superieure smering te bieden onder de meeste bedrijfsomstandigheden.
 • Goede antislijtageprestaties bieden een lange en betrouwbare levensduur van de componenten, wat resulteert in een groter gebruik van de installatie en dus lagere onderhoudskosten.
 • Voorkom beschadiging van onderdelen door uitstekende waterafscheidende eigenschappen, die de vorming van potentieel schadelijke emulsies tegengaan.
 • Uitstekende luchtafvoer en schuimwerende eigenschappen minimaliseren cavitatie.
 • Bestand zijn tegen de vorming van schadelijke oxidatieproducten, zelfs bij hoge temperaturen, wat resulteert in een lange levensduur van de olie.
 • Neutrale geur en smaak
 • Hoge viscositeitsindex resulteert in minimale viscositeitsvariatie bij verandering van temperatuur.
 • Effectieve bescherming tegen corrosie van metalen oppervlakken.
 • NSF H1, Kosher en Halal gecertificeerd.

Fuchs Cassida FLUID FL

Fuchs Cassida FLUID FL 15, Fuchs Cassida FLUID FL 32, Fuchs Cassida FLUID FL 46, Fuchs Cassida FLUID FL 68 and Fuchs Cassida FLUID FL 100 are high performance, anti-wear multipurpose lubricants, specially developed for use in machinery used in the food and beverage processing and packaging industry.
They are based on a careful blend of synthetic fluids and selected additives chosen for their ability to meet the stringent requirements of the food industry.
Certifed by NSF for ISO 21469 and registered by NSF (Class H1) for use where there is potential for incidental food contact. Produced according to FLT Quality Standards, in facilities where HACCP audit and Good Manufacturing Practice have been implemented and form part of the quality and hygiene management systems ISO 9001 and ISO 21469.

Applications

 • Hydraulic systems 
 • Hydrostatic gears 
 • Plain and anti-friction bearings 
 • General purpose lubrication including light duty gearboxes 
 • Circulating oil systems

Performance Features

 • The base fluid has an ability to provide superior lubrication under the majority of operating conditions.
 • Good anti-wear performance offers long and reliable component life, resulting in greater plant utilisation and therefore lower maintenance costs.
 • Prevent component damage trough excellent water separation properties, which resist formation of potentially harmful emulsions.
 • Excellent air release and antifoam characteristics minimise cavitations
 • Resist the formation of harmful products of oxidation, even at elevated temperatures, resulting in long oil life.
 • Neutral odour and taste.
 • High viscosity index results in minimum variation of viscosity with change in temperature.
 • Effective protection against corrosion of metal surfaces.
 • NSF H1, Kosher en Halal certificated.

Offerte-aanvraag

MOSH/MOAH statement van Fuchs Lubricants Germany GmbH

Producenten in de voedingsmiddelenindustrie moeten aan steeds strengere eisen voldoen. Lees HIER het statement dat onze partner Fuchs Lubricants Germany GmbH heeft afgegeven met belangrijke informatie over de (productie van) Cassida- en Cassida FM producten in relatie tot MOSH / MOAH.

Fuchs Cassida veiligheidsbladen

Voor de meest actuele veiligheidsinformatiebladen en productdatabladen van Fuchs Cassida: bel of mail naar KSM.

Totaalpakket aanvullende services

Naast industriële smeermiddelen biedt KSM aanvullend tevens een totaalpakket diensten aan. Meer informatie over deze oplossingen, klik dan op onderstaande diensten:

Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen.

Volg KSM op LinkedIn

Meteen op de hoogte zijn van o.a. nieuwe producten en/of oplossingen, KSM nieuws en interessante artikelen/video’s? Volg ons dan via LinkedIn en ontvang automatisch updates.

Wilt u ook maximaal produceren tegen minimale kosten?

KSM heeft haar jarenlange ervaring en kennis, topkwaliteit producten én veelzijdige service gebundeld in de RCL (Reliability Centered Lubrication) methode. Hierdoor wordt stapsgewijs, zowel op product- als procesniveau, de klant begeleid naar het maximaal produceren tegen minimale kosten door middel van optimaal (smeertechnisch) onderhoud.
Het resultaat: productiemaximalisatie, een verlaging van risico’s en tot wel 30% kostenbesparingen.