De juiste olie voor hydraulische systemen kiezen

De hydraulische vloeistof is het belangrijkste onderdeel van een hydraulisch systeem. De keuze van de juiste hydrauliekolie is cruciaal om de beste prestaties en efficiëntie van het systeem te garanderen. Elke hydrauliekolie heeft zijn specifieke eigenschappen op het gebied van viscositeit, geschikte bedrijfsomstandigheden, antislijtage eigenschappen, enz. In dit artikel geven we waardevolle tips en trucs om de juiste olie voor uw hydraulisch systeem te kiezen.

De invloed van hydrauliekolie op de prestaties van uw machines

Hydrauliekolie vormt een cruciaal element in elk hydraulisch systeem omdat het belangrijke prestatieparameters beïnvloedt, zoals: 

 • krachtoverbrenging;
 • smering;
 • warmteafvoer;
 • transport van vuil;
 • vervuiling;
 • slibvorming.


Om de meest geschikte hydrauliekolie te kiezenmoet u rekening houden met de bedrijfsomstandigheden en vereisten van uw machinepark. Bovendien moet u rekening houden met de van toepassing zijnde veiligheids-, milieuvoorwaarden en -voorschriften.

De olie en componenten van een hydraulisch systeem zijn één. Samen bepalen ze de efficiëntie en levensduur van een machine. De kritieke elementen van een hydrauliekolie zijn het vloeistoftype, de viscositeit en de kwaliteit.


Een hydraulisch systeem dat moet ‘presteren’ met een minder geschikte hydrauliekolie kampt bijgevolg met: 

 • verminderde efficiëntie,
 • gebrek aan smering,
 • verminderde levensduur van componenten,
 • corrosie, sludge en lak,
 • warmteontwikkeling


Naast de vloeistofeigenschappen is ook het vervuilingsniveau van cruciaal belang voor de prestaties van het systeem en de slijtvastheid van de pomp en de onderdelen.

Viscositeit is essentieel

Hoewel verschillende eigenschappen van de hydrauliekolie van invloed zijn op de machineprestaties vormt de viscositeit van de hydraulische olie welhaast de belangrijkste.

De viscositeit van de hydrauliekolie beïnvloedt hydraulische systemen op verschillende manieren, zoals o.a. :

 • volumetrisch rendement (=efficiëntie in verhouding tot volumeverlies door interne lekkages);
 • mechanische efficiëntie (= efficiëntie in verhouding tot mechanisch verlies door interne wrijving);
 • (elasto)hydrodynamische en grenssmering;
 • cavitatie;
 • warmteafvoer;
 • luchtafvoer;
 • filtreerbaarheid.

Het optimale werkingsbereik van een hydraulisch systeem is sterk afhankelijk van de vloeistofviscositeit. Als de viscositeit van de hydraulische vloeistof te laag is, zal de oliefilm te dun zijn waardoor direct metaal op metaal contact ontstaat, wat leidt tot overmatige slijtage van onderdelen. Vloeistoffen met een lage viscositeit verhogen ook het risico op inwendige lekkage, wat een lager volumetrisch rendement van pompen en motoren tot gevolg heeft.

Als de vloeistofviscositeit te hoog is, zal het systeem lijden onder een trage beweging en een verminderde mechanische efficiëntie. Dit leidt tot energieverlies en onnodige warmteontwikkeling. Andere negatieve effecten van een hoge vloeistofviscositeit zijn cavitatie, slechte luchtafvoer en onvoldoende smering.

De juiste keuze

De viscositeit wordt beïnvloed door de omgevings- en bedrijfstemperatuur en het systeemontwerp. Hoge temperaturen resulteren in een lagere viscositeit en omgekeerd. De keuze van een hydraulische vloeistof met de juiste viscositeit is primordiaal voor de algehele efficiëntie van het hydraulische systeem. De vloeistofviscositeit bepaalt zowel de mechanische efficiëntie als de volumetrische efficiëntie en bepaalt de grenzen van het optimale werkingsbereik van een hydraulisch systeem.

Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen.

Volg KSM op LinkedIn

Meteen op de hoogte zijn van o.a. nieuwe producten en/of oplossingen, KSM nieuws en interessante artikelen/video’s? Volg ons dan via LinkedIn en ontvang automatisch updates.

Wilt u ook maximaal produceren tegen minimale kosten?

KSM heeft haar jarenlange ervaring en kennis, topkwaliteit producten én veelzijdige service gebundeld in de RCL (Reliability Centered Lubrication) methode. Hierdoor wordt stapsgewijs, zowel op product- als procesniveau, de klant begeleid naar het maximaal produceren tegen minimale kosten door middel van optimaal (smeertechnisch) onderhoud.
Het resultaat: productiemaximalisatie, een verlaging van risico’s en tot wel 30% kostenbesparingen.