Jaarrapportage ASML: wat betekent dit voor de clean-keten

Half februari presenteerde ASML haar jaarrapportage over 2022. In het verslag geeft ASML enerzijds een toelichting op de resultaten van het afgelopen jaar en anderzijds een vooruitblik met betrekking tot hun verwachtingen voor de komende jaren. Namens KSM hebben Xavier Keulen-Thomassen (Algemeen Directeur) en ir. Reinier van Berge Henegouwen (Clean Expert) het rapport aandachtig bestudeerd en zich met name gefocust op de vraag ‘Wat houdt dit in voor de clean-ketenpartners?’ Onderstaand hun bevindingen.

Groei

Gemeten naar afzet en winst was 2022 het beste jaar ooit voor ASML. In 2022 leverde ASML 54 EUV systemen en 305 DUV systemen. ASML wil de productiecapaciteit opschroeven naar 90 EUV 0.33 NA systemen plus 600 DUV systemen in 2025-2026. Daarnaast wil het in 2027-2028 ook 20 EUV 0.55 NA systemen leveren. ASML voorziet dan ook een sterke groei te kunnen realiseren.

De verwachte sterke  groei lijkt te worden ingegeven door een aantal factoren:

 • Stijgende vraag in de markt
  Het samenkomen van draadloze communicatie, telecom, media en cloud via aangesloten apparaten zal de vraag naar chips wereldwijd stimuleren. Het aantal mensen op de wereld blijft toenemen en zij gebruiken steeds meer apparatuur waar computerchips in gebruikt worden.

 • Geopolitiek
  Protectionisme tussen de grote machtsblokken in de wereld stimuleert de bouw van nieuwe fabrieken voor de regionale productie van computerchips. Deze hebben allen nieuwe lithografie-machines nodig.

 • Klimaatverandering
  Technologieën om klimaatverandering tegen te gaan – van de energietransitie tot elektrificatie, ondersteuning van slimme mobiliteit en landbouwinnovatie – vereisen allemaal halfgeleiders. Halfgeleiders zijn bijvoorbeeld van cruciaal belang voor de opwekking, opslag, distributie en het verbruik van elektrische energie

 • Technologische vooruitgang
  De technologie ontwikkelt zich razendsnel en met rasse schreden nadert het tijdperk van mobiel computergebruik, in de vorm van allerlei apparaten en sensoren die je bij je draagt.

 • AI: Artificial Intelligence
  De overgang naar een wereld waarbij altijd ‘rekenkracht’ voorhanden is wordt mogelijk gemaakt door apparaten slim in netwerken te verbinden en continue met elkaar te laten communiceren, waardoor de kracht van gegevens beter en sneller dan ooit wordt benut. Er zijn momenteel ongeveer 40 miljard verbonden apparaten in gebruik. Dit aantal zal naar verwachting toenemen tot 350 miljard apparaten in 2030.

Ecosystem

Het productportfolio van ASML ondersteunt klanten met een breed gamma aan producten en diensten, van massaproductie van geavanceerde logica- en geheugenchips tot het creëren van nieuwe ‘more than moore’ toepassingen  of kosteneffectieve volwassen chiptechnologieën. ASML zet zich voor 100% in voor de ontwikkeling van EUV- als DUV-technologieën om een evenwichtig productportefeuille te bieden. EUV staat voor de meest geavanceerde technologieën voor de meest hoogwaardige- en vooruitstrevende toepassingen, en DUV is het werkpaard van de industrie en de favoriete technologie voor veel klanten.

Om de groei mogelijk te maken werkt ASML samen in een sterk wereldwijd ecosysteem voor halfgeleiderinnovatie met (apparatuur) leveranciers en innovatiepartners. Daarbij neemt ASML de rol van architecten en integratoren op zich en orkestreren zij het ontwikkelproces – voortbouwend op ASML’s waarden om, zoals zij zelf zeggen, de innovatietrechter te helpen vullen en de ASML-pijplijn vrij te laten stromen. Teamwork, binnen ASML als ook met partners en leveranciers, zal een cruciaal onderdeel zijn om de groeiambitie waar te maken.

Toeleveringsketen

Innovatie en samenwerking met partners is kenmerkend voor ASML (in tegenstelling tot andere lithografie-spelers elders in de wereld) en een belangrijke reden voor het succes. Kijkend naar het ecosysteem van partners, opgebouwd uit klanten, research partners, collega-ondernemingen uit de sector en de toeleveringsketen, blijkt de keten verreweg de grootste en uitdagendste voor ASML om samen mee te ontwikkelen.

Leveranciers zijn enerzijds verantwoordelijk voor innovatie in de toeleveringsketen, anderzijds is er ook commitment nodig zodat er voldoende wordt geïnvesteerd en middelen worden ingezet  om ambities waar te kunnen maken. Het doel is ervoor te zorgen dat producten, materialen en diensten op tijd voorhanden zijn om aan ASML’s korte- en lange termijn behoeften te voldoen. Daarbij investeert ASML  in de ontwikkeling van haar toeleveringslandschap om zodoende leveranciers te helpen om te kunnen voldoen aan de eisen die ASML stelt op het gebied van kwaliteit, logistiek, technologie, kosten en duurzaamheid.

ASML werkt er hard aan om aan de vraag van klanten te blijven voldoen, bijvoorbeeld door productiecycli voor de hele productportefeuille te verkorten en door samen te werken met haar toeleveringsketen om zodoende de productiecapaciteit voor EUV én DUV te vergroten. Om materiaaltekorten aan te pakken breidt ASML, samen met haar ketenpartners, de capaciteit aanzienlijk uit. Desondankshebben deze tekorten afgelopen jaar al geleid tot een late start van de assemblage van een aantal systemen. Tijdige aanlevering van materialen en componenten, binnen de gestelde specificatie, is dan ook een van de grootste uitdagingen.

Resumerend

ASML staat voor een grote groeiambitie. Er is wereldwijd meer vraag naar lithografiemachines dan waar thans aan kan worden voldaan. Groei van productiecapaciteit is dan ook niet iets wat men alleen wil, maar juist nodig heeft om de huidige én toekomstige vraag bij te benen. Dit biedt een enorme kans voor haar ketenpartners en toeleveranciers in het bijzonder. Die partijen, die betrouwbaar en op tijd kunnen leveren, dus binnen specificatie en zonder uitloop door rework-werkzaamheden, kunnen de komende jaren meer werk tegemoet zien. 

Xavier Keulen-Thomassen (Algemeen Directeur KSM)
ir. Reinier van Berge Henegouwen (Clean Expert KSM)

Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen.

Volg KSM op LinkedIn

Meteen op de hoogte zijn van o.a. nieuwe producten en/of oplossingen, KSM nieuws en interessante artikelen/video’s? Volg ons dan via LinkedIn en ontvang automatisch updates.

Wilt u ook maximaal produceren tegen minimale kosten?

KSM heeft haar jarenlange ervaring en kennis, topkwaliteit producten én veelzijdige service gebundeld in de RCL (Reliability Centered Lubrication) methode. Hierdoor wordt stapsgewijs, zowel op product- als procesniveau, de klant begeleid naar het maximaal produceren tegen minimale kosten door middel van optimaal (smeertechnisch) onderhoud.
Het resultaat: productiemaximalisatie, een verlaging van risico’s en tot wel 30% kostenbesparingen.