Waarom bij olieverversing eerst het systeem spoelen?

Niet alle oliehoudende smeersystemen hoeven vóór een olieverversing te worden gespoeld maar de omstandigheden, waarin sommige systemen dienen te functioneren, kunnen betekenen dat zonder spoeling de verse olie ernstig verontreinigd raakt zodra deze begint te circuleren. Voorbeelden van dergelijke bedrijfsomstandigheden zijn stationaire gasmotoren op stortplaatsen, waar de verontreinigingen uit het gas extreem en in grote hoeveelheden aanwezig zijn, of een transformator met hoge niveaus van polychloorbifenyl (PCB) in de olie.

Waarom spoelen?

Wij bevelen aan dat de meeste belangrijke smeersystemen voorafgaand aan een grote olieverversing worden gespoeld om zoveel mogelijk verontreiniging uit het systeem te verwijderen. Bij het vervangen van de olie wilt u de schoonst mogelijke omstandigheden creëren om de prestaties van de olie te maximaliseren en zodoende het maximale rendement uit uw investering te realiseren. Een vuil smeersysteem leidt tot snellere afbraak van het smeermiddel en meer olieverversingen.

Planning

De meeste systemen worden gespoeld tijdens jaarlijkse stilleggingen en/of geplande onderhoudsperiodes. Afhankelijk van hoe u van plan bent uw systeem te spoelen, kan het belangrijk zijn enkele weken vóór een stillegging met de planning en uitvoering te beginnen. Of u nu een systeemreiniger gebruikt of het systeem spoelt met een smeermiddel, het is belangrijk dat u het product tijdig bestelt voor uw stopzetting of gepland onderhoud.

Spoelen met systeemreiniger

Als u een systeemreiniger gebruikt moet deze aan het systeem worden toegevoegd voordat u de olie aftapt. De systeemreiniger circuleert met de olie en breekt de verontreinigingen af en/of verzamelt ze en houdt ze in suspensie. Wanneer de olie uit het systeem wordt verwijderd, worden deze verontreinigingen ook verwijderd. Systeemreinigers blijven gewoonlijk 3 tot 14 dagen in het systeem voordat ze worden vervangen, afhankelijk van het type, de omvang en de bedrijfsomstandigheden van het systeem.

Spoelen met smeermiddel

Als u het systeem spoelt met een smeermiddel is het belangrijk ervoor te zorgen dat het product dat u gebruikt compatibel is met de nieuwe olie die u na het spoelen in het systeem brengt. Het is gebruikelijk een lagere kwaliteit olie te gebruiken voor het spoelen om de kosten te drukken, maar controleer het gegevensblad van het product om de compatibiliteit te garanderen.

Na het spoelen

Nadat u uw systeem heeft gespoeld en met de nieuwe olie afgevuld is het van essentieel belang dat u uw filters nauwkeurig monitoort zodra de machine weer in bedrijf gaat. De additieven in de nieuwe olie zullen onmiddellijk aan het werk gaan om de in het systeem achtergebleven verontreinigingen op te nemen, zodat u waarschijnlijk een toename zult zien van het materiaal dat in de filters wordt opgenomen. Filters moeten daarom vaak kort na een olieverversing worden vervangen, vooral als het systeem niet is doorgespoeld.

Het resultaat

Veel mensen beschouwen het spoelen van het systeem als een onnodige uitgave maar als de gevolgen van onderhoudsproblemen, ongeplande stilstand of langere olieverversingsintervallen in ogenschouw worden genomen, dan zijn de kosten van het spoelen van het systeem meestal de beste optie. Door vervuiling in uw systeem te verminderen maximaliseert u niet alleen de prestaties van uw smeermiddelen, maar verbetert u tevens de algehele conditie van uw machine(s).

Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen.

Volg KSM op LinkedIn

Meteen op de hoogte zijn van o.a. nieuwe producten en/of oplossingen, KSM nieuws en interessante artikelen/video’s? Volg ons dan via LinkedIn en ontvang automatisch updates.

Wilt u ook maximaal produceren tegen minimale kosten?

KSM heeft haar jarenlange ervaring en kennis, topkwaliteit producten én veelzijdige service gebundeld in de RCL (Reliability Centered Lubrication) methode. Hierdoor wordt stapsgewijs, zowel op product- als procesniveau, de klant begeleid naar het maximaal produceren tegen minimale kosten door middel van optimaal (smeertechnisch) onderhoud.
Het resultaat: productiemaximalisatie, een verlaging van risico’s en tot wel 30% kostenbesparingen.