De rol van smeermiddelen in duurzaam produceren

Hoewel smeermiddelen over het algemeen slechts een zeer beperkt deel uitmaken van het totale onderhoudsbudget, spelen ze wel degelijk een essentiële rol in een correcte en energie-efficiënte voortgang van het productieproces.

70%* van alle storingen wordt veroorzaakt door ontoereikend onderhoud, waarvan 43% wordt veroorzaakt door onjuiste smering. Desondanks is smeertechnisch onderhoud in veel bedrijven nog een soort van ondergeschoven kindje. 

De industrie en duurzaamheid

De energie-intensieve (chemische) industrie wordt op het gebied van duurzaamheid misschien wel het meest kritisch van alle sectoren gevolgd.
Duurzaamheid is een begrip dat op vele manieren kan worden uitgelegd. Voor de (chemische) industrie betekent het echter vooral het streven naar schone(re) processen en het zo efficiënt mogelijk benutten van energie en grondstoffen. Maar ook het beperken van de CO2-uitstoot en het bijdragen aan een veilige, gezonde en milieuvriendelijke werkomgeving zijn onderwerpen die onder de noemer ’duurzaam’ kunnen worden geschaard.

Smeermiddelen en duurzaamheid

Smeermiddelen vormen slechts een klein radertje in het grote geheel van een (chemisch) productieproces. Zoals reeds eerder toegelicht leveren smeermiddelen desondanks, mits op de juiste wijze toegepast, een belangrijke bijdrage aan het optimaliseren van machinebeschikbaarheid en bedrijfsprocessen. Maar tevens dragen ze bij aan een duurzame(re) wijze van produceren. Neem bijvoorbeeld de met name voor industriële toepassingen zeer geschikte hoogwaardige synthetische smeeroliën die zijn ontwikkeld.

 

Door de extreem hoge thermische en oxidatiestabiliteit zijn deze oliën veel beter bestand tegen hoge temperaraturen én hebben ze door de zeer hoge viscositeitsindex minder interne wrijving. Dit biedt belangrijke voordelen, o.a.:

  • langere verversingsintervallen;
  • een lager energieverbruik.

De toegevoegde waarde van een partner in smering en onderhoud?

Smeertechnisch onderhoud is en blijft specialistenwerk. De technische ontwikkeling van machines en smeermiddelen staat niet stil en een industriële smeermiddelenpartner, gewend om in industriële en maintenance processen te denken, kan als verlengstuk en vraagbaak van grote toegevoegde waarde zijn voor de engineers op de werkvloer. Zeker bij calamiteiten waar snel, vakkundig en specialistisch handelen is gevraagd om machinestilstand, met alle (financiële) gevolgen van dien, te voorkomen. Maar uiteraard ook voor het reguliere smeertechnische onderhoud (o.a. olieanalyses, smeerprogramma’s), waarbij door middel van een afgestemd programma een zo optimaal mogelijk duurzaam machinepark kan worden gerealiseerd.

 

Met als uiteindelijk resultaat: niet alleen een verbeterde OEE tegen zo laag mogelijke kosten, maar ook een duurzamere productie.

Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen.

Volg KSM op LinkedIn

Meteen op de hoogte zijn van o.a. nieuwe producten en/of oplossingen, KSM nieuws en interessante artikelen/video’s? Volg ons dan via LinkedIn en ontvang automatisch updates.

Wilt u ook maximaal produceren tegen minimale kosten?

KSM heeft haar jarenlange ervaring en kennis, topkwaliteit producten én veelzijdige service gebundeld in de RCL (Reliability Centered Lubrication) methode. Hierdoor wordt stapsgewijs, zowel op product- als procesniveau, de klant begeleid naar het maximaal produceren tegen minimale kosten door middel van optimaal (smeertechnisch) onderhoud.
Het resultaat: productiemaximalisatie, een verlaging van risico’s en tot wel 30% kostenbesparingen.