Wist u dat thermische oliemonstername een specialiteit is?

Thermische olie circuleert doorgaans jarenlang onder vaak zeer hoge temperaturen (≥ 300°C) in een systeem. Van essentieel belang daarbij is o.a. het vlampunt: de laagste temperatuur waarbij de olie nog voldoende damp afgeeft om, in contact met een ontstekingsbron, tot ontbranding te komen. 

Het verband tussen vlampunt en brandverzekering?

Thermische olie circuleert doorgaans jarenlang onder vaak zeer hoge temperaturen (≥ 300°C) in een systeem. Van essentieel belang daarbij is o.a. het vlampunt: de laagste temperatuur waarbij de olie nog voldoende damp afgeeft om, in contact met een ontstekingsbron, tot ontbranding te komen. Dit vlampunt zal naarmate de in omloop zijnde olie veroudert steeds lager worden, waarbij het van het uiterste belang is dat deze niet onder een bepaalde minimumwaarde duikt. Enerzijds om veiligheidsredenen, waarmee overigens tevens wordt aan de eisen die vanuit de brandverzekering worden gesteld. Deze bevatten namelijk ook een verplichte jaarlijkse olieanalyse die o.a. een meting van het vlampunt inhoudt. Anderzijds is het vlampunt één van de parameters die inzicht geeft in de warmteoverdrachts-capaciteit van thermische olie. Een laag vlampunt zal o.a. leiden tot het indikken van de olie wat een verminderde warmteoverdrachtscapaciteit tot gevolg heeft. Dit heeft weer een nadelig effect op de efficiëntie van de olie en de machineprestaties en leidt daarmee tot hogere kosten.

Waarom specialistisch?

Mede door de hoge temperatuur, én de procesomstandigheden, van de olie zal het duidelijk zijn dat een monstername zoals deze bij andere oliën (tandwielkasten, hydraulische systemen, etc) plaatsvindt geen optie is.

 

Bij thermische oliemonstername is het van het grootste belang dat, door middel van een gesloten circuit, een kleine hoeveelheid thermische olie wordt opgevangen in een metalen opvangbol. Nadat de olie hierin is afgekoeld kan deze worden overgeheveld naar een monsterfles. Dit laatste op een dusdanige wijze dat de in de olie aanwezige gassen – en daarmee waardevolle meetwaardes – niet verloren gaan.

 

Daarnaast is het te adviseren om waar nodig geacht gebruik te maken van hittebestendige kleding/handschoenen, de juiste monstername-materialen en een duidelijke en veilige ‘Werkprocedure monstername thermische olie’. Gezien de specialistische procedure is KSM voor de thermische oliemonstername dan ook een strategische samenwerking aangegaan met een in de markt zeer gekende partner.

Wat levert het op?

  • geminimaliseerde veiligheidsrisico’s (HSSE);
  • hogere betrouwbaarheid van uw thermisch oliesysteem;
  • voldoen aan brandverzekeringseisen.

Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen.

Volg KSM op LinkedIn

Meteen op de hoogte zijn van o.a. nieuwe producten en/of oplossingen, KSM nieuws en interessante artikelen/video’s? Volg ons dan via LinkedIn en ontvang automatisch updates.

Wilt u ook maximaal produceren tegen minimale kosten?

KSM heeft haar jarenlange ervaring en kennis, topkwaliteit producten én veelzijdige service gebundeld in de RCL (Reliability Centered Lubrication) methode. Hierdoor wordt stapsgewijs, zowel op product- als procesniveau, de klant begeleid naar het maximaal produceren tegen minimale kosten door middel van optimaal (smeertechnisch) onderhoud.
Het resultaat: productiemaximalisatie, een verlaging van risico’s en tot wel 30% kostenbesparingen.