Cleanliness bij Thermo Fisher Scientific

Thermo Fisher Scientific kondigde in 2023 aan de omzet in ‘Transmissie Elektronen Microscopen’ in Eindhoven te willen verdubbelen. Dit brengt veel extra productievraag, met hele hoge cleanliness eisen, met zich mee voor toeleverende bedrijven.

Clean verspanen: meer dan alleen ASML

Als we in Nederland over clean verspanen praten dan gaat het bijna zonder uitzondering over ASML. Maar zoals duidelijk moge zijn, er zijn ook andere partijen voor wie Clean van groot belang is. Belangrijk daarbij is dat de eisen, zoals die bijvoorbeeld door Thermo Fisher worden gesteld, anders zijn. Voor Thermo Fisher is moleculaire cleanliness cruciaal, veel meer nog dan particulaire cleanliness. Ton van den Broek (Technical Supply Chain Engineer bij Thermo Fisher) licht één en ander nader toe: “De energie van de standaard 300.000V elektronenbundel is zo krachtig, dat deeltjes minder verstorend zijn. Maar als een elektron koolwaterstof raakt, wordt het ontleed in koolstof en waterstof. De bundel neemt de koolstof mee die neerslaat op het specimen. Dat vermindert de transmissie voor de elektronenstraal en maakt het geprojecteerde beeld slechter.” 

Thermo Fisher apparatuur werkt met ultra hoog vacuüm (UHV). Daarover spreekt men bij een druk die lager is dan 10−7 mbar. Thermo Fisher heeft het zelfs over 10−12 mbar of nog lager. Bij dit soort vereiste lage drukken is uitgassing van moleculaire deeltjes (vaak aangeduid als HIO-elementen) een gigantisch probleem. Te veel contaminatie zorgt ervoor dat het vereiste vacuüm niet opgebouwd kan worden.

Procesdenken: Lean en Clean verspanen

Om aan de eisen van Thermo Fisher, of aan de ASML Grade 1 of 2 te kunnen voldoen, is een goed doordacht proces nodig waarbij alle facetten, die van invloed kunnen zijn op de kwaliteit en reinheid van het werkstuk, tegen het licht worden gehouden. In een reeks ‘Lean en Clean Produceren’ workshops, georganiseerd door het Mikrocentrum, SpartnerS en KSM, werd ingegaan op de voordelen van Lean-manufacturing bij clean verspanen. Daarbij zijn significante resultaten te behalen:

 

  • beperking van contaminatierisico’s;
  • kortere doorlooptijden;
  • hogere productiviteit;
  • een hoog kwaliteit- en clean bewustzijn bij operatoren.

Lean en Clean verspanen kent een aantal algemene uitgangspunten: enerzijds het elimineren van stappen en handelingen die risico’s, en/of geen waarde, toevoegen gelet op het eindresultaat en anderzijds is er een sterke focus op het voorkomen van problemen. Immers, problemen (zoals contaminatie) die niet ontstaan hoeven ook niet gecorrigeerd (gereinigd) te worden. En dat scheelt manuren, doorlooptijd en geld.  

Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen.

Volg KSM op LinkedIn

Meteen op de hoogte zijn van o.a. nieuwe producten en/of oplossingen, KSM nieuws en interessante artikelen/video’s? Volg ons dan via LinkedIn en ontvang automatisch updates.

Wilt u ook maximaal produceren tegen minimale kosten?

KSM heeft haar jarenlange ervaring en kennis, topkwaliteit producten én veelzijdige service gebundeld in de RCL (Reliability Centered Lubrication) methode. Hierdoor wordt stapsgewijs, zowel op product- als procesniveau, de klant begeleid naar het maximaal produceren tegen minimale kosten door middel van optimaal (smeertechnisch) onderhoud.
Het resultaat: productiemaximalisatie, een verlaging van risico’s en tot wel 30% kostenbesparingen.