Olieanalyses in een minuut: deel V

Smeerolie vormt als het ware het ‘bloed’ van een machine. Wat ligt er dan meer voor de hand dan op gezette tijden dit ‘bloed’ te controleren?!

In een serie ‘1 minuut artikelen’ worden de diverse ins en outs van olieanalyses kort en helder toegelicht. Lees in dit vijfde en laatste deel meer over hoe om te gaan met de meetresultaten.

Hoe worden rapportages en analyses opgesteld?

Vooraf wordt met een klant besproken welk analysepakket past bij de toepassing (tandwielkast, hydraulieksysteem, transformator etc). De analyse kan een weergave van de meetresultaten bevatten plus een aantal kritische limieten. Zijn er meetresultaten die een vervolgactie noodzakelijk maken, dan worden deze duidelijk gemarkeerd.

Wat houden de meetresultaten en rapportages in?

Bij voorkeur dient de interpretatie van de meetresultaten en het bijbehorend advies onderhoudsgericht te zijn, oftewel: het totale proces te monitoren en optimaliseren. Daarbij geniet het de voorkeur om resultaten te beoordelen op toepassing en niet puur op het resultaat. Daarmee wordt bedoeld dat wordt gemeten en geanalyseerd wat er echt gebeurt in een machine. Er wordt dus niet alleen gekeken naar de feitelijke meetresultaten, maar ook de (proces)omstandigheden die geleid hebben tot het meetresultaat worden gevolgd en meegenomen in de totale beoordeling.

Deze aanpak kan bijvoorbeeld het inzicht geven dat een bepaalde parameter weliswaar onder de voorgeschreven waarde blijft, maar op korte termijn wel degelijk overschreden gaat worden. Dan wordt dit in de rapportage, samen met het advies om actie te ondernemen, uitdrukkelijk gemeld ondanks dat het puur op basis van de gemeten waarde niet nodig zou zijn. Andersom kan dit natuurlijk ook gelden.

Hoe belangrijk is de interactie met de klant?

Een goede en nauwe communicatie met de klant is gedurende het gehele traject belangrijk. Maar zeker ook in de fase na de rapportage, als de klant aan de slag is gegaan met de bevindingen. Het is dan van groot belang feedback te blijven delen en op geregelde basis met de klant te evalueren. Zodoende kunnen storingen worden voorkomen, onderhoudskosten verlaagd en machineprestaties verhoogd.

Overige artikelen 'Olieanalyses in een minuut'

Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen.

Volg KSM op LinkedIn

Meteen op de hoogte zijn van o.a. nieuwe producten en/of oplossingen, KSM nieuws en interessante artikelen/video’s? Volg ons dan via LinkedIn en ontvang automatisch updates.

Wilt u ook maximaal produceren tegen minimale kosten?

KSM heeft haar jarenlange ervaring en kennis, topkwaliteit producten én veelzijdige service gebundeld in de RCL (Reliability Centered Lubrication) methode. Hierdoor wordt stapsgewijs, zowel op product- als procesniveau, de klant begeleid naar het maximaal produceren tegen minimale kosten door middel van optimaal (smeertechnisch) onderhoud.
Het resultaat: productiemaximalisatie, een verlaging van risico’s en tot wel 30% kostenbesparingen.