Olieanalyses in een minuut: deel II

Smeerolie vormt als het ware het ‘bloed’ van een machine. Wat ligt er dan meer voor de hand dan op gezette tijden dit ‘bloed’ te controleren?!

In een serie ‘1 minuut artikelen’ worden de diverse ins en outs van olieanalyses kort en helder toegelicht. Lees in dit tweede deel meer over de voorbereidingsfase van een condition monitoring traject.

De voorbereidingsfase: een wederzijdse inventarisatie

Voordat daadwerkelijk een traject wordt opgestart moet eerst duidelijk zijn wat het beoogde doel van de metingen en analyses is. Is dat eenmaal helder, dan volgt overleg met een klant over de concrete invulling van de analyses, hoe regelmatig analyses plaatsvinden, hoe de monstername dient te geschieden en op welke wijze de uiteindelijke bevindingen worden gerapporteerd.

Delen van informatie

Het is in ieders belang om zoveel mogelijk informatie te delen. In het meest ideale geval betekent dit een zo gedetailleerd en uitvoerig mogelijke beschrijving van het volledige machinepark. Te denken valt daarbij o.a. aan:

  • het soort (tandwielkast, hydraulieksysteem, transformator etc) en aantal machines; 
  • de fabrikant (merk) en type van de machines; 
  • de machinecomponenten en hun samenstelling;
  • het aantal toeren p/min, drukken, belasting;
  • omgevingsfactoren (temperatuur, vocht);
  • het type olie dat in gebruik is;
  • het aantal draaiuren van zowel de olie als machine;
  • de wijze waarop het onderhoud is ingericht.

Levert ‘halve informatie’ ook iets op?

Soms wil of kan om diverse redenen niet alle beschikbare informatie door een klant worden verstrekt. Desondanks kan ook in deze situaties uitkomst worden geboden. Laboratoria beschikken immers over een schat aan gegevens over vloeistoffen en machines uit diverse takken van de industrie en kunnen op basis van die eerdere ervaringen uitstekend inschatten hoe bepaalde analyseresultaten voor een klant te interpreteren zijn. Uiteraard wordt daarbij de anonimiteit van alle klanten altijd gewaarborgd.

Overige artikelen 'Olieanalyses in een minuut'

Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen.

Volg KSM op LinkedIn

Meteen op de hoogte zijn van o.a. nieuwe producten en/of oplossingen, KSM nieuws en interessante artikelen/video’s? Volg ons dan via LinkedIn en ontvang automatisch updates.

Wilt u ook maximaal produceren tegen minimale kosten?

KSM heeft haar jarenlange ervaring en kennis, topkwaliteit producten én veelzijdige service gebundeld in de RCL (Reliability Centered Lubrication) methode. Hierdoor wordt stapsgewijs, zowel op product- als procesniveau, de klant begeleid naar het maximaal produceren tegen minimale kosten door middel van optimaal (smeertechnisch) onderhoud.
Het resultaat: productiemaximalisatie, een verlaging van risico’s en tot wel 30% kostenbesparingen.